За Аква Аркадия

В наши дни, за да се разви-
ваме трябва да общуваме

Фирма Aквa Аркадия е агенция за технически пре-
води, създадена през 1998 г., с предмет на дейност: превод и легализация на документи за клиенти в България и чужбина (...)

Професионализъм

Aqua Arcadia

За превод на доклади, брошури и други, за водене на преговори с клиенти, кръгли маси, симултанен превод в кабини, Аква Аркадия намира необходимите думи , за да се развивате в международен мащаб.

Услугите, които предлагаме ...

 

 

Вашият партньор

Aqua Arcadia

Ето защо си сътрудничим с Вас по време на протичане на проекта, с цел да гарантираме качесвена услуга и да се съобразим и с най-кратките срокове.


Нашите координати ...

Нашата мисия

Aqua Arcadia

Нашата задача е да Ви предоставим качествен превод на желания език, във формата на оригинала, използвайки терминологията за съответната област (техническа, юридическа, финансова, ...)


Вижте проектите ни ...

Уеб сайт от Венцислав Иванов